domingo, 17 de enero de 2010

Setmana d'activitats: tres mesos d'ocupació/Semana de actividades: tres meses de ocupación

Català

Celebrem tres mesos d'ocupació als boscos amb una setmana amb activitats diàries:

Dilluns 18
La pesta alta!: pilla pilla massiu, aeri i terrestre

Dimarts 19
La ronda de dalt: treballs aeris, tallers de ponts de mico i construcció aèria

Dimecres 20
Cabana carboners: taller de construcció tradicional de cabanes al bosc

Dijous 21
Taller de tubs i intercanvi d'experiències de resistència

Divendres 22
Sopar italià. Després, intrercanvi de massatges. Porta espelmes i materials pels massatges!

Dissabte 23
Pic i pala!: jornada de treball al matí. Després, jocs d'aprenentatge d'idiomes

Diumenge 24
Pic i pala!: jornada de treball al matí. Després, debat sobre la MAT i valoració de la situació als boscos

Cada dia menjar popular.


Castellano

Celebramos tres meses de ocupación en los bosuqes con una semana con actividades diarias:

Lunes 18
La peste alta!: pilla pilla masivo, aereo y terrestre

Martes 19
La ronda de dalt: trabajos aereos, talleres de puentes nepalís y construcciones aereas

Miércoles 20
Cabaña de carboneros: taller de construcción tradicional de cabañas en el bosque

Jueves 21
Taller de tubos e intercambio de experiencias de resistencia

Viernes 22
Cenador de comida italiana. Después, intrercambio de masajes. Trae velas y materiales para masajear!

Sábado 23
Pico y pala!: jornada de trabajo por la mañana. Después, juegos de aprendizaje de idiomas

Domingo 24
Pico y pala!: jornada de trabajo por la mañana.Después, debate sobre la MAT y valoración de la situación de la ocupación

Cada dia comida popular.