miércoles, 31 de marzo de 2010

Comunicat post-desallotjament del bosc ocupat anti-MAT / Comunicado post-desalojo del bosque ocupado anti-MAT

(cat)

El dimecres 24 de març a les 7:00h. un dispositiu massiu de Mocs d'esquadra assaltava l'ocupació antimat amb diversos equips especialitzats.

Durant vuit hores vam ser desallotjats i les nostres cases destruïdes, però no són seixanta pallassos sobrearmats els quals ens llevessin la passió per la llibertat.

La desproporció del dispositiu policial demostra quant tem l'Estat la menor contestació pacifica.


Al llarg de mes de 5 mesos d'ocupació, individu@s amb diferents experiències i coneixements han resistit a l'avanç de la Mort Alta Tensió sense constituir cap tipus d'organització, simplement compartint el màxim dia després de dia i improvisant segons les necessitats i ganes de les persones que donaven vida al tros de bosc alliberat.

Aquest desallotjament ha posat fi a un lloc físic però no a les milers d'idees que van posar en comuna totes les persones que van passar per aquí, compartint complicitat i formes de lluita

Amb aquest desallotjament l'Estat mostra clarament els interessos de qui defensa: El$ de Xarxa Electrica i dels accionario$ de la MAT.

L'Estat escup en els anys de lluita contra la MAT, riu de la destrucció del bosc i no li importa els problemes de salut humana que la MAT comporta.

Aquesta ocupació ha estat una de les infinites formes de lluita. Sabem que entre les centenes de persones que han vingut a ballar en les cordes amb nosotr@s, algun@s no abandonessin Les Guilleries a la MAT, alguns seguiran lluitant contra la destrucció del planeta i dels espais alliberats, alguns seguiran lluitant contra l@s que tanquen, exploten animals i human@s .

Mentre el malson del "desenvolupament industrial" segueixi avançant, la lluita i la resistència tambien!


(cast)

El miércoles 24 de marzo a las 7:00h. un dispositivo masivo de Mocos d’escuadra asaltaba la ocupación antimat con varios equipos especializados.

Durante ocho horas fuimos desalojados y nuestras casas destruidas, pero no son sesenta payasos sobrearmados los que nos quitaran la pasión por la libertad.

La desproporción del dispositivo policial demuestra cuanto teme el Estado la menor contestación pacifica.

A lo largo de mas de 5 meses de ocupación, individu@s con distintas experiencias y conocimientos han resistido al avance de la Mort Alta Tensión sin constituir ningún tipo de organización, simplemente compartiendo lo máximo día tras día e improvisando según las necesidades y ganas de las personas que daban vida al trozo de bosque liberado.

Este desalojo ha puesto fin a un lugar físico pero no a las miles de ideas que pusieron en común todas las personas que pasaron por ahí, compartiendo complicidad y formas de lucha.

Con este desalojo el Estado muestra claramente los intereses de quien defiende:
Lo$ de Red Electrica y de los accionario$ de la MAT.

El Estado escupe en los años de lucha contra la MAT, se ríe de la destrucción del bosque y no le importa los problemas de salud humana que la MAT conlleva.

Esta ocupación ha sido una de las infinitas formas de lucha.
Sabemos que entre las centenas de personas que han venido a bailar en las cuerdas con nosotr@s, algun@s no abandonaran Las Guilleries a la MAT, algunos seguirán luchando contra la destrucción del planeta y de los espacios liberados, algunos seguiran luchando contra l@s que encierran, explotan animales y human@s.

¡Mientras la pesadilla del “desarrollo industrial”siga avanzando, la lucha y la resistencia tambien!