sábado, 6 de marzo de 2010

Text entregat als treballadors/es de REE/Texto repartido a lxs trabajadorxs de REE

Català

Avui baixem dels boscos, de la ocupació forestal de la torre 114, sortim dels barris, de les nostres feines o dels nostres pobles. Volem denunciar REE, al senyor Atienza i tot el "tinglado" que aquesta gran empresa té muntat i que signifiquen tantes i tantes coses per aquells que el pateixen.

Potser us ha sobtat que entrem avui aquí per entregar-vos aquest pamflet. Potser fins i tot esteu més o menys d'acord amb la gent que rebutja la MAT. També podeu comentar de forma raonada que el vostre treball no té res a veure amb tot això.

Totes les grans empreses, i el capitalisme en general, funciona com una màquina. Què vol dir això? Entre d'altres coses que tan se val qui faci la feina, les persones no són persones si no engranatges d'aquesta màquina. Els humans no importem, el que importa és el resultat final, en aquest cas els beneficis. I el que se'n deriva és la destrucció.

El que tu estiguis pitjant uns botons a l'ordinador, juntament amb milers d'altres operacions, arriba fins a llocs que no podem imaginar. Qui relacionaria un clic amb la destrucció d'un bosc, desallotjaments forçosos o amb la forma de vida rural? Desgraciadament així funciona la cosa. El vostre treball significa això en el cas de la MAT.

Com hem dit, la màquina és independent de les persones que la fan funcionar. —Però si això és així, què més dóna que sigui jo qui pitgi el botó?— Gairebé tothom que treballa ho fa dins aquesta màquina, per tant no ens podem oposar únicament a una certa empresa (en aquest cas vosaltres, REE) si no que anem més enllà i ens oposem i critiquem el sistema en general, a la manera com està muntada aquesta societat, a aquells que s'enriqueixen amb la destrucció i aquells que ens han venut que aquesta és la millor manera de que la societat funcioni i progressi.

La resistència contra la MAT porta ja molts anys,l'ocupació forestal més de 4 mesos...seguirem lluitant fins el final!

Castellano

Hoy bajamos de los bosques, de la ocupación de la torre 114, salimos de nuestros barrios, de nuestros trabajos, de nuestros pueblos. Queremos denunciar a REE, al señor Atienza y todo el tinglado que esta gran empresa tiene montado y que significa tantas y tantas cosas para aquellos que lo sufren.

Quizá os haya sorprendido que entremos aquí para entregaros este panfleto. Quizá incluso estáis más o menos de acuerdo con la gente que rechaza la MAT. También podéis comentar de forma razonada que vuestro trabajo no tiene nada que ver con todo esto.

Todas las grandes empresas, y el capitalismo en general, funcionan como una máquina. ¿Qué significa esto? Entre otras cosas que no importa quién haga el trabajo, que las personas no son personas sino engranajes de esa máquina. Los humanos no importan, lo que importa es el resultado final, en este caso los beneficios. Y lo que se deriva de ello es la destrucción.

El que estés apretando botones en el ordenador, junto con miles de otras operaciones, supone cosas que no puedes ni imaginar. ¿Quién relacionaría un clic con la destrucción de un bosque, con desalojos forzosos o el fin de la vida rural? Desgraciadamente así funciona la cosa. Esto es lo que supone vuestro trabajo en el caso de la MAT.

Como hemos dicho, la máquina es independiente de las personas que la hacen funcionar. ─Pero si esto es así, ¿qué importa el que sea yo quién pulse las teclas?─ Casi todas las personas que trabajan lo hacen dentro de esta máquina, y por lo tanto no nos podemos conformar con la crítica a una sola empresa (en este caso vosotrxs, REE) si no que vamos más allá y nos oponemos y criticamos al sistema en general, a la forma en que está montada esta sociedad, a aquellxs que se enriquecen con la destrucción y aquellxs que nos han vendido que esta es la mejor forma para que la sociedad funcione y progrese.

La resistencia contra la MAT ya lleva muchos años a sus espaldas, la ocupación forestal ya más de 4 meses... ¡seguiremos luchando hasta el final!