viernes, 3 de junio de 2011

JORNADES PER LA DEFENSA DEL TERRITORIAteneu Llibertari octubre del 36

(Sogorbe-Castelló)-Del 18 de juny al 2 de Juliol-
Dissabte 18 de juny.

14:00 - Dinar popular, (dos plats i postres).

17:00 - Presentació del documental i xerrada "La MAT A on ens porta el progrés?"
La MAT, una línia elèctrica de 400.000 volts (Molt Alta Tensió) que travessarà Catalunya i que, en un futur, es pretén que arribi fins al nord d'Àfrica està en relació directa amb la construcció de l'AVE. Aquest documental pretén potenciar les veus de les lluites contra la MAT, des d'accions legals fins a accions més directes, com la primera okupació forestal que s'ha produït en l'estat. Comptarem amb la presència de membres de l'assemblea contra la Mat de Catalunya.Dissabte 25 de juny.

14:00 - Dinar popular, (dos plats i postres).
17:00 - Presentació del llibre Perspectivas antidesarrollistas a càrrec de Miquel Amorós.

"La crítica antidesarrolista, és la crítica que intenta partint de les lluites concretes (lluites en defensa del Territori, contra l'AVE, o contra la MAT) enllaçar amb la història revolucionària (amb els seus aspectes no vençuts) per començar a teixir un moviment subversiu . (...) És la reflexió d'una experiència de lluita i d'una pràctica quotidiana (...) En una paraula: és filla de l'acció, aquest és el seu mitjà i no pot sobreviure fora d'ell. "


Dissabte 2 de juliol.
13:00 Presentació del grup de treball "En defensa del Territori de l'Alt Palància".
Tant l'AVE, la proposta d'emmagatzematge geològic de CO2, així com la resta de plans plantejats per a un futur proper a la nostra comarca, representen l'atac del desarrollismo cap al Territori concebut no només com una cosa purament paisatgístic, sinó com la interrelació de la nostra vida amb la seva naturalesa, la seva agricultura, el seu saber, la seva història ... i en definitiva, la resta d'activitats humanes, expressades mitjançant un tot articulat en el seu conjunt.14:00 - Dinar popular, (dos plats i postres).
17:00 Xerrada "Transgènics i revolució verda (agroecologia VS agroindústria)" a càrrec d'un membre del Col.lectiu Mas del Potro (Alcoi).
La revolució verda, presentada pels Estats del món sencer en els anys 60 com la garantia per acabar amb la fam al món oferia, a més d'un qüestionable i fosc creixement de la productivitat agrícola d'alguns productes (noves varietats foranes, fertilitzants, pesticides ...), l'aniquilació de l'agricultura tradicional i el desplaçament d'altres pràctiques més equilibrades amb el medi, no només en els productes mateixos, sinó també pel que fa al conjunt de sabers transmesos a nivell generacional en el si de les comunitats, obrint amb això pas a l'acceptació dels transgènics.


* Els beneficis obtinguts en els àpats aniran destinats al sufragi de les despeses de les jornades i al projecte d'horta que duem a terme.(cast)
Sábado 18 de junio.

14:00- Comida popular, (dos platos y postre).

17:00- Presentación del documental y charla “La M.A.T ¿A dónde nos lleva el progreso?”

La MAT, una línea eléctrica de 400.000 voltios (Muy Alta Tensión) que atravesará Cataluña y que, en un futuro, se pretende que llegue hasta el norte de África está en relación directa con la construcción del AVE. Este documental pretende potenciar las voces de las luchas contra la MAT, desde acciones legales hasta acciones más directas, como la primera okupación forestal que se ha producido en el estado. Contaremos con la presencia de miembros de la asamblea contra la Mat de Catalunya.Sábado 25 de junio.

14:00- Comida popular, (dos platos y postre).

17:00- Presentación del libro Perspectivas antidesarrollistas a cargo de Miquel Amorós.

“La crítica antidesarrolista, es la crítica que intenta partiendo de las luchas concretas (luchas en defensa del Territorio, contra el AVE, o contra la MAT) enlazar con la historia revolucionaria (con sus aspectos no vencidos) para empezar a tejer un movimiento subversivo. (…) Es la reflexión de una experiencia de lucha y de una práctica cotidiana (…) En una palabra: es hija de la acción, este es su medio y no puede sobrevivir fuera de él.”Sábado 2 de julio.

13:00 Presentación del grupo de trabajo “En defensa del Territorio del Alto Palancia”.

Tanto el AVE, la propuesta de almacenamiento geológico de CO2, así como el resto de planes planteados para un futuro próximo en nuestra comarca, representan el ataque del desarrollismo hacia el Territorio concebido no solo como algo puramente paisajístico, sino como la interrelación de nuestra vida con su naturaleza, su agricultura, su saber, su historia…y en definitiva, el resto de actividades humanas, expresadas mediante un todo articulado en su conjunto.14:00- Comida popular, (dos platos y postre).

17:00 Charla “Transgénicos y revolución verde (agroecología VS agroindustria)” a cargo de un miembro del Colectivo Mas del Potro (Alcoy).

La revolución verde, presentada por los Estados del mundo entero en los años 60 como la garantía para acabar con el hambre en el mundo ofrecía, además de un cuestionable y oscuro crecimiento de la productividad agrícola de algunos productos (nuevas variedades foráneas, fertilizantes, pesticidas…), la aniquilación de la agricultura tradicional y el desplazamiento de otras prácticas más equilibradas con el medio, no solo en los productos mismos, sino también por lo que respecta al conjunto de saberes trasmitidos a nivel generacional en el seno de las comunidades, abriendo con ello paso a la aceptación de los transgénicos.


*Los beneficios obtenidos en las comidas irán destinados al sufragio de los gastos de las jornadas y al proyecto de huerta que llevamos a cabo.