viernes, 30 de octubre de 2009

Comunicat des de les alçades/Comunicado desde las alturas

(Català)

Tots hem d’escollir de part de qui estem: o ens quedem de la banda de la civilització industrial o ens aixequem amb les gents i lluitem per defensar la nostra Terra. És hora de passar a l’acció.
Ocupant aquest bosc el que fem és intentar construir una via per escapar cap a un món nou, intentar trobar formes efectives de lluita i sostenibles de vida començant aquí i ara. Començar un procés de descolonització interna i externa, reconnectant amb la Terra, entre nosaltres, amb nosaltres mateixes. Vivint el moment increïble,apassionadament, una existència diària de resistència.
Vivint el que ens diu el nostre instint, molestant a l’imperi i posant pressió sobre les fisures, amb l‘intenció d’incapacitar-lo, tenim que desmantellar-ho tot. Quan els nostres salts aturen màquines, les nostres eines inhabiliten excavadores i els nostres mistos encenen focs, nosaltres som la terra. La natura respira en pau, abunda en temps i té vida i espontaneïtat de sobra. Com els arbres i les plantes, nosaltres trenquem el formigó i llancem els nostres cossos al front. El seu malson, el nostre somni, les nostres tribus creixeran per les esquerdes, les ombres... sense cares, sense noms, aixecant-se ... Sigues l’espurna!


(Castellano)


Todxs hemos de escoger de qué lado estamos: o nos quedamos en el lado de la civilización occidental o nos levantamos junto a la gente y luchamos por defender nuestra Tierra. Es hora de pasar a la acción.
Ocupando este bosque lo que hacemos es intentar construir una vía para escapar hacia un mundo nuevo, intentar encontrar formas efectivas de lucha y sostenibles de vida, empezando aquí y ahora. Empezar un proceso de descolonización interna y externa, reconectándonos con la Tierra, entre nosotrxs, nosotrxs mismxs. Viviendo el momento increible, apasionadamente, una existencia diaria de resistencia.
Viviendo lo que nuestro instinto nos dice, molestando al imperio y ejerciendo presión sobre las fisuras, y con la intención de incapacitarlo, hemos de desmantelarlo todo. Cuando nuestros saltos paran máquinas, cuando nuestras herramientas inhabilitan excavadoras y nuestras cerillas encienden fuegos, en ese momento somos la tierra. La naturaleza respira en paz, abunda en tiempo y tiene espontaneidad de sobras. Al igual que los árboles y las plantas, nosotrxs también rompemos el hormigón y lanzamos nuestros cuerpos al frente. Su pesadilla, nuestro sueño...nuestras tribus crecerán en los resquicios, en las sombras... sin caras, sin nombre, levantándonos. ¡Sé la chispa!