jueves, 3 de diciembre de 2009

Diumenge 6 desembre:dinar popular i passi de documental(s)/Domingo 6 de diciembre:comida popular y pase de documental (es)

(Català)

Aquest diumenge, a més a més del dinar popular que anem fent cada cap de setmana, projectarem algun o alguns documentals a la okupació forestal anti-MAT. Posarem el documental "No-M11: the life on the fast lane", sobre la resistència a la construcció d'autopistes a Anglaterra, una lluita que, sobretot als anys 90, va aconseguir que 2/3 parts del macroplan d'autopistes fós desestimat degut als enormes costos que la resistència els hi va provocar. Potser, si hi ha ganes, passarem algun d'aquests : Val di Susa (lluites contra el TAV al nord-oest d'Itàlia), a Burning Rage (sobre els casos del Green Scare -repressió als grups del Front perl'Alliberament de la Terra- a Estats Units...
També comentar que divendres dia 11 de desembre a Girona, es farà una activitat pel tema de l'ocupació i es passaran més documentals. Sobre aquesta darrera convocatòria donarem més informació en un parell de dies.


(Castellano)

Este domingo, además del comedor popular que se viene haciendo cada fin de semana, proyectaremos algun o algunos documentales en la Okupación Forestal anti-Mat. Pasaremos el documental "No M-11: the life on the fast lane" sobre las resistencias a la construcción de autopistas en Inglaterra, una lucha que, sobretodo en los años 90, consiguió que 2/3 del macroplan de autopistas fuera desestimado por los enormes costes que la resistencia provocó. Si hay ganas, después quizá pasaremos algunos de estos:Val di Susa (lucha contra el TA en el noroeste de Italia, A Burning Rage (sobre los casos del Green Scare-represión a los grupos del Frente de Liberación de la Tierra- en Estados Unidos...
También comentar que el viernes 11 de diciembre, en Girona, se hará una actividad por el tema de los bosques i se pasará también algún documental. Sobre esta última convocatoria daremos más información en un par de dias.