martes, 9 de octubre de 2012

Contrainfos 19. No a la MAT

La linia d'alta tensió esta afectant a territoris com la serra de marina. ens hem acostat fins aquests barris per conèixer d'aporp la problemàtica