viernes, 27 de noviembre de 2009

Autobusos per arribar a Sant Hilari/Autobuses para llegar a Sant Hilari

Horaris dels busos entre St. Hilari - St. Celoni (estació de tren!) - Barcelona:

http://www.hispanohilarienca.com/images/stories/hispano/pdf_gi_stceloni_bcn.pdf


Horaris St. Hilari - Girona:
http://www.hispanohilarienca.com/images/stories/hispano/pdf_gi_sthilari.pdf

Tren Barcelona - Girona. La gent que vingui pot baixar a St. Celoni i després agafar el bus fins a St. Hilari.

Tren Barcelona - Girona. Se puede coger este tren y bajar en Sant Celoni, y desde allá coger el bus hasta Sant Hilari.

http://horarios.renfe.es/hir/hjhir130.jsp?O=BARCE&D=79300&ID=s&U=VR