viernes, 27 de noviembre de 2009

A l'Audiència Nacional per pujar-se a un arbre/A la Audiencia Nacional por subirse a un árbol

(català)

El bosc és de totes. Cuida'l... i acabaras a l'Audiència Nacional

El 1/12 anirà declarar a l'Audiència Nacional un jove acusat de "terrorisme" per haver-se pujat a un roure que volien talar en la zona d'obres del TAV en Galdakao.


Des d'agost de 2008 l'Ertzaintza té ordres de remetre a Madrid com delicte de terrorisme qualsevol protesta que es faci contra el TAV. Ja hi ha dotzenes de persones esperant que l'Audiència Nacional es posicioni referent a això i decideixi si les jutjarà o no per participar en accions pacífiques. No obstant això, no aconseguiran aturar-nos. Seguirem desobeint fins a paralitzar les obres del TAV. Per a qui no estigui al corrent, el TAV (Tren d'Alta Velocitat), és una d'entre moltes infraestructures gegantesques, implantada al llarg del País Basc.

El TAV no és només un tren, sinó la cara visible d'un model econòmic basat en la dependència i en la precarietat, el braç executor de model polític que fa i desfà al seu antull sense contar mínimament amb l'opinió de les persones que patiran la seva implantació.

El TAV no és només una infraestructura més, sinó el tentcle d'un monstre cultural que anhela la velocitat costi el que costi, un esquelet malalt i capritxós que competeix encegat pel seu ego destruint tot allò que es creui en el seu camí sense demora.

El TAV i el seu bombardeig de publicitari fins la sopa respon a més a una descarat mètode de intrusió mental, no ja de manipulació, això té un nom i és assetjament, es cola en tots els aspectes de la vida amb un únic objectiu: erigir-se.

El TAV respon a un mecanisme subtil de deformació de les inquietuds, d'una aguda desarticulació de l'anàlisi crítica de la gent a favor de consentiment persuadit i obcecat.

La reflexió, la valoració, la presa de decisions conscient es troba totalment eludida i suplanta per un sí vull frenètic incapaç de reparar sobre les conseqüències i repercussions.

Amb el TAV i amb tota la faula des-informativa que s'està aixecant al voltant, s'alimenta el model informatiu actual, hipòcrita i vergonyós.

La premsa i els mitjans oficials callen amb covardia i cinisme la realitat.

Oculten amb cura la informació real, les dades, estadístiques, els saldos, el que suposarà, el malbaratament energètic i un ampli etcètera que suposaria realment estar informat. No només això sinó que a més gaudeixen de la benevolència total per a establir judicis de valor, estigmatitzant a tot el moviment d'oposició al TAV, retallant i adulterant els fets, falsificant els actes i fins i tot mentint a la vista de tots.

Es reflecteix amb la construcció del TAV tot un engranatge enorme i aterridor, així com tots els mecanismes que es posen al servei d'ell, al mateix temps que d'ell se serveixen.

El TAV és per tant un arma de doble fil, no només s'aconsegueix implantar un projecte portant a terme els diversos mecanismes de submissió generalitzada, sinó que es potencia la submissió davant els successos perpetuant el model econòmic, polític, social i cultural que ho ha establert.

El TAV és l'apogeu de l'individualisme, la destrucció del territori, la ruptura de llaços externs i relacions i fins i tot escisió amb nosaltres mateixes i la nostra consciència crítica, és un campi qui pugui!

Per tot això, des d'aquí volem SOLIDARITZAR-NOS amb les activistes encausades per accions de protesta contra el TAV

Volem mostrar la nostra complicitat amb la seva lluita i donar suport difusivo de la situació.

Per actuar de manera directa, emprant la desobediència conscient.

Per dir No, per esforçar-se dia a dia a sortir als carrers i contagiar amb la seva rebel·lia a tota la societat.

Per obrir la bretxa i estendre-la, estarem amb totes vosaltres presents físicament o no, però sempre us tenim prop, a les nostres ments, a les nostres lletres i a les nostres mans.

La vostra lluita es fa ressò.


(castellano)


El bosque es de todos. Cuídalo... y acabarás en la Audiencia Nacional

El 1/12 va a declarar en la Audiencia Nacional un joven acusado de "terrorismo" por haberse subido a un roble que querían talar en la zona de obras del TAV en Galdakao.

Desde agosto de 2008 la Ertzaintza tiene órdenes de remitir a Madrid como delito de terrorismo cualquier protesta que se haga contra el TAV. Ya hay docenas de personas esperando que la Audiencia Nacional se posicione al respecto y decida si va a juzgarlas o no por participar en acciones pacíficas. Sin embargo, no van a conseguir pararnos. Seguiremos desobedeciendo hasta paralizar las obras del TAV. Para quien no esté al corriente, el TAV (Tren de Alta Velocidad), es una de entre muchas infraestructuras gigantescas, implantada a lo largo del País Vasco.

El TAV no es sólo un tren, sino la cara visible de un modelo económico basado en la dependencia y en la precariedad, el brazo ejecutor de modelo político que hace y deshace a su antojo sin contar mínimamente con la opinión de las personas que van a sufrir su implantación.

El TAV no es sólo una infraestructura más, sino el tentáculo de un monstruo cultural que ansía la velocidad a toda costa, un esqueleto enfermo y caprichoso que compite cegado por su ego destruyendo todo aquello que se cruce en su camino sin demora.

El TAV y su bombardeo de publicitario hasta en la sopa responde además a una descarado método de intrusión mental, no ya de manipulación, esto tiene un nombre y es acoso, se cuela en todos los aspectos de la vida con un único objetivo: erigirse.

El TAV responde a un mecanismo sutil de deformación de las inquietudes, de una aguda desarticulación del análisis crítico de las gentes a favor de consentimiento persuadido y obcecado.

La reflexión, la valoración, la toma de decisiones consciente se haya totalmente eludida y suplanta por un sí quiero frenético incapaz de reparar sobre las consecuencias y repercusiones

Con el TAV y con toda la patraña des-informativa que se esta levantado alrededor, se alimenta el modelo informativo actual, hipócrita y vergonzoso.

La prensa y los medios oficiales callan con cobardía y cinismo la realidad.

Ocultan con esmero la información real, los datos, estadísticas, los saldos, lo que va a suponer, el derroche energético y un amplio etcétera que supondría realmente esta informado. No sólo eso sino que además gozan de la benevolencia total para establecer juicios de valor, estigmatizando a todo el movimiento de oposición al TAV, recortando y adulterando los hechos, falsificando los actos e incluso mintiendo a cara descubierta.

Se refleja con la construcción del TAV todo un engranaje enorme y aterrador, así como todos los mecanismos que se ponen al servicio de él, al mismo tiempo que de él se sirven.

El TAV es por tanto un arma de doble filo, no sólo se consigue implantar un proyecto llevando a cabo los diversos mecanismos de sumisión generalizada, sino que se potencia la sumisión ante los sucesos perpetuando el modelo económico, político, social y cultural que lo ha establecido.

El TAV es el apogeo del individualismo, la destrucción del territorio, la ruptura de lazos externos y relaciones e incluso escisión con nosotras mismas y nuestra conciencia crítica, es un ¡sálvese quien pueda!

Por todo esto, desde aquí queremos SOLIDARIZARNOS con lxs activistas encausadxs por acciones de protesta contra el TAV

Queremos mostrar nuestra complicidad con su lucha y dar apoyo difusivo de la situación.

Por actuar de manera directa, empleando la desobediencia consciente.

Por decir No, por esforzarse día a día para salir a las calles y contagiar con su rebeldía a toda la sociedad.

Por abrir la brecha y extenderla, estaremos con todxs vosotras presentes físicamente o no, pero siempre os tenemos cerca, en nuestras mentes, en nuestras letras y en nuestras manos.

Vuestra lucha se hace eco.