viernes, 30 de octubre de 2009

Programa sobre la MAT i l'ocupació a Ràdio Bronka/Programa sobre la MAT y la ocupación en Radio Bronka


(Català)


El Dilluns 26 octubre vàrem ser invitats a participar en un programa de Ràdio Bronka de Barcelona, "Optimismo ante el abismo". En ell se'ns va fer una entrevista sobre l'actualitat de la MAT i de la ocupació forestal.

Podeu escoltar o descarregar el programa aquí.

(Castellano)


El lunes 26 de octubre fuimos invitados a participar en un programa de Radio Bronka de Barcelona, "Optimismo ante el abismo". En él se nos entrevistó acerca de la actualidad de la MAT y de la ocupación forestal.

Podés escuchar o descargar el programa aquí.

Materials necessaris/Materiales necesarios


(Català)


Polipropilè de 6,8 y 12 mm.
Material d'escalada
Piles recarregables AAA
Espelmes
Xocolata, cafè, cervesa...
Encenedors
Navalles
Fustes grans
Palets
Multicapa
Cubells de plàstic amb tapes
Sprays, rotuladors
Formigó
Portes
Finestres
Carretons
Eixades
Mantes
Martells i claus

Queviures:
Llaunes de conserva
Menjar sec

(Castellano)

Polipropileno de 6,8 y 12 mm.
Material de escalada
Pilas recargables AAA
Velas
Chocolate, café, cerveza...
Mecheros
Cubos de plástico con tapas
Sprays y rotuladores
Hormigón
Mantas
Martillos y clavos
Navajas
Maderas grandes
Palés
Puertas
Ventanas
Carretillas
Azadas


Víveres:
Latas de conserva
Comida seca

Enllaços a les primeres noticies publicades/Enlaces a las primeras noticias publicadas

(Català)

Aquí dos enllaços de les primeres notícies que vàrem publicar abans de la creació del blog.

Publicació de la primera noticia:

http://klinamen.org/article6837.html

Actualització del 23 d'octubre:

http://klinamen.org/article6856.html

(Castellano)


Dos enlaces de las primeras noticias que publicamos antes de la aparición del blog.

Publicación de la primera noticia:
http://klinamen.org/article6837.html

Actualización del 23 de octubre:

http://klinamen.org/article6856.html

Algunes fotos...

Primeres fotos del campament/ Primeras fotos del campamento
Comunicat per a la premsa/Comunicado para la prensa

(Català)

COMUNICAT PER ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ DE MASSES O COMERCIALS.

Aquí estem construint una resistència en contra de les obres de destrucció de la MAT.

Per què no volem treballar amb vosaltres?

La nostra lluita no es limita a plantar-nos davant unes noves línies elèctriques, sinó que s'esten al model de consum i societat que les fan necessàries.

Entenem als mitjans de comunicació de masses com a braç moralista (opinió pública?), imprescindible per el sistema capitalista expansionista.

Els mitjans no són mai objectius i menys quan són també mitjans de lucre.

Us convidem a passar sense la vostra càmera o micro.

Entre totes inventarem una altra forma de comunicació!

(Castellano)


COMUNICADO PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS O COMERCIALES

Estamos aquí construyendo una resistencia contra las obras destructivas de la MAT.

¿Por qué no queremos trabajar con vosotros?

Nuestra lucha no se limita a plantarnos delante de unas líneas eléctricas, si no que se extiende al modelo de consumo y sociedad que las hacen imprescindibles.

Entendemos a los medios de comunicación de masas como un brazo moralista (¿opinión pública?) que es imprescindible para el sistema capitalista expansionista.

Los medios no son nunca objetivos, menos aún cuando además son medios para lucrarse.

Os invitamos a pasar sin vuestras cámaras o micrófonos.

¡Entre tod@s inventaremos una nueva forma de comunicación!

Comunicat des de les alçades/Comunicado desde las alturas

(Català)

Tots hem d’escollir de part de qui estem: o ens quedem de la banda de la civilització industrial o ens aixequem amb les gents i lluitem per defensar la nostra Terra. És hora de passar a l’acció.
Ocupant aquest bosc el que fem és intentar construir una via per escapar cap a un món nou, intentar trobar formes efectives de lluita i sostenibles de vida començant aquí i ara. Començar un procés de descolonització interna i externa, reconnectant amb la Terra, entre nosaltres, amb nosaltres mateixes. Vivint el moment increïble,apassionadament, una existència diària de resistència.
Vivint el que ens diu el nostre instint, molestant a l’imperi i posant pressió sobre les fisures, amb l‘intenció d’incapacitar-lo, tenim que desmantellar-ho tot. Quan els nostres salts aturen màquines, les nostres eines inhabiliten excavadores i els nostres mistos encenen focs, nosaltres som la terra. La natura respira en pau, abunda en temps i té vida i espontaneïtat de sobra. Com els arbres i les plantes, nosaltres trenquem el formigó i llancem els nostres cossos al front. El seu malson, el nostre somni, les nostres tribus creixeran per les esquerdes, les ombres... sense cares, sense noms, aixecant-se ... Sigues l’espurna!


(Castellano)


Todxs hemos de escoger de qué lado estamos: o nos quedamos en el lado de la civilización occidental o nos levantamos junto a la gente y luchamos por defender nuestra Tierra. Es hora de pasar a la acción.
Ocupando este bosque lo que hacemos es intentar construir una vía para escapar hacia un mundo nuevo, intentar encontrar formas efectivas de lucha y sostenibles de vida, empezando aquí y ahora. Empezar un proceso de descolonización interna y externa, reconectándonos con la Tierra, entre nosotrxs, nosotrxs mismxs. Viviendo el momento increible, apasionadamente, una existencia diaria de resistencia.
Viviendo lo que nuestro instinto nos dice, molestando al imperio y ejerciendo presión sobre las fisuras, y con la intención de incapacitarlo, hemos de desmantelarlo todo. Cuando nuestros saltos paran máquinas, cuando nuestras herramientas inhabilitan excavadoras y nuestras cerillas encienden fuegos, en ese momento somos la tierra. La naturaleza respira en paz, abunda en tiempo y tiene espontaneidad de sobras. Al igual que los árboles y las plantas, nosotrxs también rompemos el hormigón y lanzamos nuestros cuerpos al frente. Su pesadilla, nuestro sueño...nuestras tribus crecerán en los resquicios, en las sombras... sin caras, sin nombre, levantándonos. ¡Sé la chispa!

Comunicat de la ocupació/Comunicado de la ocupación


OCUPACIÓ FORESTAL CONTRA LA MAT... EXPOSANT INTENCIONS


(Català)

Des d’aquí, des dels boscos, des d’on els rebels, els fora de la llei, els maquis i els conspiradors sempre s’han amagat i organitzat... des d’on s’atracaven diligències reials, des d’on es ballaven vora el foc danses populars, des d’on encara avui podem ser invisibles i sentir-nos protegits... des d’aquí convoquem a aquells a qui la MAT els hi treu la son.

I volem aclarir que criticar intensament la barbàrie de la Molt Alta Tensió és denunciar sense miraments l’insaciable gana de les grans ciutats, és declarar la guerra contra les gestions i infraestructures de l’Estat (Govern, Generalitat, Ajuntaments) i al seu cap, el capitalisme. Aquesta organització social que es basa en la cobdícia i la voracitat més impunes, en l’individualisme i en l’amor etern al benefici... tot això ens fa mal, encara que es disfressin com a Plans E, millores elèctriques, de vacunes de la grip A, de trens d’alta velocitat o d’avenços televisius digitals.

Des d’aquí, des del nostre assentament a les Guilleries, rebutgem aquest macrocorredor elèctric que colonitza a cops de talonari i que no fa cas de les clares oposicions que des de fa anys han mostrat no només els afectats, sinó també aquelles persones que encara conserven una mica de mentalitat inconformista i emancipadora, una mica d’honestedat davant la vida. I no pretenem que els polítics de torn o que Red Eléctrica Española (l’empresa que ha creat i gestiona aquest “xiringuito”) ens escoltin i ens respectin; sabem que la seva tasca, per definició, és estar al servei d’uns interessos elitistes al marge de les necessitats socials. De fet, són ells (la burgesia i els seus representants polítics) els que s’han encarregat al llarg de la història d’anar minvant, manipulant i dirigint les autèntiques necessitats del poble, de la gent normal que no hi pinta res.

Aquest és un altre intent de demostrar que certes persones tenim la fermesa, que el
desafiament a allò establert és condició per a poder viure tranquil·les. I quin millor lloc que aquest per proclamar, des dels arbres, des de la ocupació a la futura torre 114.

Ja ha passat l’hora d’intentar convèncer als pobles per on passaran els 400.000 volts, a aquelles persones a qui no els provoca rebuig tant menyspreu i dominació per part dels poderosos, a les persones que no volen veure més enllà de les seves mercaderies hipotecades. Tot i això, ens establim en un lloc concret, invitant a qui no toleri la progressiva destrucció de zones forestals; esperem aquelles persones que s’han cansat de la contaminació de les grans ciutats i les seves perifèries condemnades. Intentarem crear comunitat juntament amb aquelles que pateixen per la desaparició d’allò rural, amb aquells que alerten sobre la difusió descontrolada d’agents tòxics que provenen de la indústria, amb aquelles que ja estan cansades de tanta democràcia capitalista creadora de desfets industrials, residus, pesticides i additius alimentaris.

La nostra proposta es basa en resistir comunalment enfront de l’avenç evident de la
MAT. Seguirem tenint la confiança ferma que la força dels pobles que s’aixequin, la
desobediència dels activistes que vulguin conviure en aquests boscos i, en resum, la
convicció d’aquelles persones a les que aquestes paraules els hi puguin resultar
familiars o comunes, és el que impedirà l’arribada de les deplorables màquines de la
Molt Alta Tensió.
Tot es basa en que ens reconeixem entre nosaltres i que els ho posem més difícil...

(Castellano)

OCUPACIÓN FORESTAL CONTRA LA MAT...DECLARANDO INTENCIONES

Desde aquí, desde los bosques, desde donde se han escondido y organizado siempre los rebeldes, los forajidos, maquis, conspiradores...desde donde se atracaron diligencias reales, se bailaron junto al fuego danzas populares, desde donde aún hoy podemos ser invisibles y sentirnos protegidos, convocamos a los que la MAT les quita el sueño.
Y aclaramos, criticar cabalmente la barbarie de la Muy Alta Tensión es reprobar sin titubeos el insaciable apetito de las grandes ciudades, es guerrear contra todas las gestiones e infraestructuras del Estado (Gobierno, Generalitat, Ayuntamientos) y su mandamás Capitalismo. Esta organización social basada en la codicia y voracidad más impunes, en el individualismo y el amor eterno al beneficio nos daña...aunque se disfracen de PlanesE, de mejoras eléctricas, de vacunas gripe A, de trenes de alta velocidad o de avances digitales televisivos.

Desde aquí, desde nuestro nuevo asentamiento en las Guilleries repudiamos este macrocorredor eléctrico que coloniza a golpe de talonario sin prestar atención a las lúcidas oposiciones que desde hace años han mostrado no sólo los afectados sino los que aún conservan algo de mentalidad inconformista y emancipadora; algo de honestidad ante la vida. Y no pretendemos que los políticos de turno o Red Eléctrica (la empresa que monta el chiringuito) nos oigan y respeten, sabemos que su labor –por definición- es estar al servicio de unos intereses elitistas al margen de las necesidades sociales. De hecho, son ellos (la burguesía y sus representantes políticos) los que se han encargado a lo largo de la historia de ir socavando, manipulando y dirigiendo las auténticas necesidades del pueblo, de la gente corriente que no pintamos nada.

Este es otro intento más de demostrar que ciertas personas tenemos agallas, que el desafío a lo establecido es condición para poder vivir tranquilas... y qué mejor sitio que proclamarlo desde los árboles, desde la ocupación de la base de la futura torre 114.

Ya ha pasado la hora de intentar convencer a los pueblos por donde pasarán los 400 mil voltios, a quien ya no se le remuevan las entrañas ante tanto desprecio y dominación por parte de los poderosos es que no ve más allá de sus mercancías hipotecadas. Sin embargo, nos establecemos en un lugar concreto, invitando a los que no toleran la progresiva destrucción de áreas forestales, esperando a las que se fatigan con la contaminación del aire en las grandes zonas urbanas y sus condenadas periferias. Intentaremos crear comunidad junto a los que sufren por la desaparición de lo rural, junto a las que alertan sobre la mundial difusión de agentes tóxicos provenientes de la industria, al lado de los que ya están cansados de tanta democracia capitalista madre de deshechos industriales, residuos pesticidas y aditivos alimenticios.

Nuestra propuesta se asienta en resistir comunalmente ante el evidente avance de la MAT. Seguimos teniendo la firme confianza de que la fuerza de los pueblos que se aviven, la desobediencia de los activistas que quieran convivir en estos bosques y, en fin, la convicción de todos aquellos a los que estas palabras les suenen familiares y afines será lo que impedirá la llegada de las deplorables máquinas de la Muy Alta Tensión.
Se basa en reconocernos y ponérselo más difícil...


“El ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destruido. Pero una tormenta sopla desde el paraíso y se arremolina en sus alas, y es tan fuerte que el ángel ya no puede plegarlas. Esta tormenta lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve las espaldas, mientras el cúmulo de ruinas crece ante él hasta el cielo. Esta tormenta es lo que nosotros llamamos progreso”.