viernes, 22 de enero de 2010

Entrevista en Alasbarricadas

Català

Fa cosa d'un mes, la gent d' www.alasbarricadas.org ens va enviar una entrevista. Després de molts dies, finalment s'ha contestat i publicat al seu web. Vam pensar que era una bona possibilitat de plantejar-nos certs temes o discursos al haver de respondre a preguntes o questions que venien "des de fora", i que ens ha donat peu a reflexionar sobre certes temàtiques i debatre alguns punts. Com es comenta al final de l'entrevista, ha sigut tot un procés en diferents passos, idiomes, llocs i entre molta gent...

Podeu llegir l'entrevista sencera en aquest enllaç

Castellano

Hará cosa de un mes, la gente de www.alasbarricadas.org nos envió una entrevista. Después de muchos dias, se ha conseguido contestarla y se ha publicado en su página. Pensamos que era una buena posibilidad de plantearnos ciertos temas o discursos, al tratarse de preguntas que venian "desde fuera", y que han dado pie a reflexionar sobre ciertos temas y debatir algunos puntos. Como se comenta al final de la entrevista, ha sido un largo proceso en diferentes pasos, idiomas, lugares y entre mucga hente.

Podéis leer la entrevista entera en pinchando aquí

domingo, 17 de enero de 2010

Setmana d'activitats: tres mesos d'ocupació/Semana de actividades: tres meses de ocupación

Català

Celebrem tres mesos d'ocupació als boscos amb una setmana amb activitats diàries:

Dilluns 18
La pesta alta!: pilla pilla massiu, aeri i terrestre

Dimarts 19
La ronda de dalt: treballs aeris, tallers de ponts de mico i construcció aèria

Dimecres 20
Cabana carboners: taller de construcció tradicional de cabanes al bosc

Dijous 21
Taller de tubs i intercanvi d'experiències de resistència

Divendres 22
Sopar italià. Després, intrercanvi de massatges. Porta espelmes i materials pels massatges!

Dissabte 23
Pic i pala!: jornada de treball al matí. Després, jocs d'aprenentatge d'idiomes

Diumenge 24
Pic i pala!: jornada de treball al matí. Després, debat sobre la MAT i valoració de la situació als boscos

Cada dia menjar popular.


Castellano

Celebramos tres meses de ocupación en los bosuqes con una semana con actividades diarias:

Lunes 18
La peste alta!: pilla pilla masivo, aereo y terrestre

Martes 19
La ronda de dalt: trabajos aereos, talleres de puentes nepalís y construcciones aereas

Miércoles 20
Cabaña de carboneros: taller de construcción tradicional de cabañas en el bosque

Jueves 21
Taller de tubos e intercambio de experiencias de resistencia

Viernes 22
Cenador de comida italiana. Después, intrercambio de masajes. Trae velas y materiales para masajear!

Sábado 23
Pico y pala!: jornada de trabajo por la mañana. Después, juegos de aprendizaje de idiomas

Domingo 24
Pico y pala!: jornada de trabajo por la mañana.Después, debate sobre la MAT y valoración de la situación de la ocupación

Cada dia comida popular.